Để tiết kiệm chi phí vận chuyển pallet gỗ xuất khẩu, Minota xuất khẩu gỗ keo xẻ và nhà nhập khẩu tiến hành hoàn thiện sản phẩm tại nước ngoài. Gỗ keo xẻ nan được xẻ theo quy cách nhất định, xử lý hun trùng hoặc sấy giảm độ ẩm theo yêu cầu, xếp kiêu và đánh đai thép trên đế pallet. Với cách này, 01 công-ten-nơ loại 20 feet tiêu chuẩn có thể xếp được 18m3, 1 công-ten-nơ 40 xếp được 36m3, giảm đáng kể chi phí pallet gỗ đến với khách hàng cuối cùng tại nước ngoài. Thị trường chính cho gỗ nan xẻ xuất khẩu là Nhật Bản và Hàn Quốc.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.